Statystyki

 • Odwiedziny: 166897
 • Do końca roku: 217 dni
 • Do wakacji: 27 dni

Kalendarium

Sobota, 2016-05-28

Imieniny: Augustyna, Ingi

Kontakt

Szkoła Podstawowo im. Wojska Polskiego

ul. 30 Lecia LWP 4

89-115 Mrocza

E-mail:  spmrocza@tlen.pl

 

Jesteś tutaj: Start / Historia szkoły

Historia szkoły

1901 - 1903

 • Budowa szkoły i oddanie jej do użytku.
 • Przy szkole zbudowano 2 mieszkania dla samotnych nauczycieli. W obwodzie Mroczy znajdowało się 8 szkół wiejskich (Białowieża-Weissturm, Drążno-Dronzno, Drzewianowo-Hohenwalde, Kosowo-Lindenburg, Ostrowo-Grunhausen, Rościmin-Rosmin, Wyrza-Wirsa, Mrocza-Mrotschen)

1906 - 1907

 

Kierownik Szkoły Elementarnej w Mroczy

Roman Stojaczyk

 

 • Strajk szkolny.
 • Polacy z Mroczy i okolic skierowali do Inspektoratu Szkolnego w Wyrzysku pisma, prosząc o wprowadzenie w szkole religii rzymsko-katolickiej w języku polskim. Władze szkolne odrzuciły petycje, wobec tego Polacy odmówili uczestniczenia w lekcjach religii w języku niemieckim.

1920-1933

Kierownik szkoły Marceli Malicki

 • Działa 6- klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Mroczy.
 • Obwód szkolny obejmuje nie tylko miasto, ale i pobliskie miejscowości: majątek Mrocza, Chwałka, Dąbrowice, Matyldzin, Słupówko i Skoraczewo.
 • Początkowo w szkole uczyło 5 nauczycieli: Marceli Malicki, Helena Krzyżan, Stefania Majkowska, Edmund Schmidt i Helena Stejka.

Szkoła na ówczesnej fotografii

I klasa Szkoły Powszechnej w Mroczy z nauczycielką p. Rodzianką- Nowicką 1930 rok

1933-1939

Kierownik szkoły Julian Gapiński

 • Szkoła Powszechna w Mroczy przechodzi pod nadzór administracyjny Obwodu Szkolnego w Bydgoszczy( po likwidacji Insektoratu Szkolnego w Nakle n. Not.)
 • W 1937 r. nadano szkole charakter siedmioklasowej.
 • Kierownik szkoły J. Gapiński rozstrzelany wraz z innymi mieszkańcami Mroczy we wrześniu 1939 r.

 

 1945-1949

Kierownik szkoły: Edmund Splitt, potem

Wacław Śmigiel

 • Od 1.04.1945 działa w Mroczy siedmioklasowa szkoła podstawowa.

Szkoła i boisko szkolne z czasów powojennych

                       1949 -1961    

Kierownik szkoły Stanisław Małolepszy

 

 • Po 1956r. głównym problemem, z którym musiało borykać się kierownictwo szkoły były trudności lokalowe. Oprócz głównego budynku szkoła dysponowała jeszcze dwoma, znacznie mniejszymi obiektami. Baza ta jednak była z reguły niewystarczająca już od połowy lat sześćdziesiątych, gdy liczba uczniów przekroczyła 700. Próby zwiększenia bazy lokalowej, mimo iż podejmowane wielokrotnie, nie przyniosły znaczących rezultatów.
 • Prężnie działa szkolne Koło Ochrony Zwierzyny prowadzone przez nauczyciela Franciszka Stachowskiego.
 • Od roku szkolnego 1956/57 koło brało udział w ogólnopolskim konkursie "Młodzież sojusznikiem łowiectwa", dziesięciokrotnie zdobywając pierwsze miejsce w skali krajowej. Jako nagrodę za I miejsce w pierwszej edycji konkursu szkoła otrzymał kompletne wyposażenie gabinetu zoologicznego.

 

1961- 1968

Kierownik szkoły Józef Duda

 • Skutkiem reform oświatowych z 1961 r. szkoła podstawowa stała się szkołą ośmioklasową.
 • Przy szkole działa chór szkolny i zespół muzyczny prowadzony przez nauczyciela Eugeniusza Sadowskiego. Chór i zespół  odnosił liczne sukcesy, m. in. w roku szkol.1962/63 na Powiatowym Festiwalu Harcerskim Zespołów Artystycznych mrotecki zespół muzyczny zajął pierwsze miejsce, a chór drugie.

1968-1971

Kierownik szkoły Stanisław Pawlak

 • Przy szkole działa prężnie koło Ligi Ochrony Przyrody, które w roku szkol. 1969/70 zdobyło tytuł najlepiej pracującego szkolnego koła LOP w powiecie. Opiekunem koła był Franciszek Stachowski.
 • Działają drużyny harcerskie. 8.XI 1969 odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru 41. drużynie ZHP działającej przy szkole, której opiekunem był hm. Władysław Horabik.
 • W 1970 roku zlikwidowano Szkołę Podstawową w Krukówku i włączono ją do obwodu szkoły w Mroczy.

 

1971-1984

Kierownik szkoły, a od 1973 r. Gminny Dyrektor Szkół Franciszek Stachowski

 • Z początkiem roku szkol. 1972/73 szkoła w Mroczy przejęła Szkołę Podstawową w Wyrzy jako swój punkt filialny.
 • W 1972 r. rozpoczęto nadbudowę północnego skrzydła szkoły.
 • W 1973 r. szkoła staje się zbiorczą szkołą gminną

  •  Posiada punkty filialne: w Drążnie, Drzewianowie, Kosowie i Wielu.
  • Administracyjnie podlega jej Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Witosławiu z jej punktami filialnymi w Jeziorkach Zabartowskich i Izabeli oraz Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych w Izabeli.

 

 • 7.X.1973 Nadano szkole imię gen. Karola Świerczewskiego w związku z obchodzonym wówczas 30-leciem Ludowego Wojska Polskiego. Odsłonięto pamiątkową tablicę.
 • Decyzją Inspektora Szkolnego przyznano sztandar Szkole Podstawowej w Mroczy za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Odsłonięcie tablicy przedstawiającej postać patrona

Przekazanie nowego sztandaru szkoły

1975 rok

 • Rozpoczęto budowę świetlicy z dożywianiem między skrzydłami budynku szkolnego  od strony północnej.

 

1984 rok

 • Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Mroczy.

 

1984- 1991

Dyrektor szkoły mgr Jan Domek

 • 31 grudnia 1984 roku rozwiązano zbiorcze szkoły gminne.
 • W 1984 r. powołano funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania na terenie gminy Mrocza, którą objął Henryk Orylski.
 • 10.06.1986 Zakłady Telkom - Telfa przekazały nieodpłatnie szkole autokar marki Jelcz.
 • 29.08.1987 oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną. Sala wybudowana została z funduszu budowy szkół przy znacznym udziale czynu społecznego mieszkańców miasta i gminy Mrocza.

 

1991 - 2007

Dyrektor szkoły mgr Kazimierz Wnuk

 

 

 • Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, w szkole zorganizowano naukę religii chrześcijańskiej na życzenie rodziców.

1.01.1991

 

 

 • Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy powierzył Kazimierzowi Wnukowi funkcję dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i J.S.T., a od  1992r. ponownie na 5 lat po przeprowadzonym konkursie.
 • Następnie organ prowadzący dwukrotnie przedłużył mu powierzenie tego stanowiska, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty.
 • Od 1 września 1991r. ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Mroczy liczyła 1079 uczniów, a Szkoły Filialne w Wielu, Drążnie, Drzewianowie i Wyrzy były jej podporządkowane.

1.09.1992

 • Dzieci z deficytami rozwojowymi  i zaburzeniami rozpoczęły naukę w oddziale specjalnym. Początkowo obejmował on klasy IV-VI ale sukcesywnie zaczęli przybywać do niego uczniowie starsi.

 

 

1993

 

 • W wyniku starań obecnego dyrektora mgr Kazimierza Wnuka i władz samorządowych,  rozpoczęto budowę nowego skrzydła szkoły.

 

 

1996

 • 1.01. nastąpiło przejęcie szkoły przez samorząd lokalny.
 • 1.09. szkoła otrzymała nowy sztandar, który został poświęcony na uroczystej mszy świętej.

 

10.11.1998

 • Otwarcie nowego budynku szkoły.
 • Baza szkolna powiększyła się o 12 izb lekcyjnych, salę do gimnastyki korekcyjnej, pracownię informatyki, szerokie zaplecze sanitarne oraz pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

Oficjalne otwarcie nowego budynku szkoły

01.09.1999

 

 

 • Nastąpiło przekształcenie Szkoły Podstawowej w Mroczy o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI. Uczniowie rozpoczęli swoja naukę w nowym systemie edukacji, z wewnętrznym podziałem na dwa cykle dydaktyczne: nauczanie zintegrowane w klasach I-III i nauczanie blokowe   w klasach IV-VI.
 • Do obwodu szkoły należą: Białowieża, Chwałka, Dąbrowice, Drążno, Drążonek, Drzewianowo, Jadwigowo, Konstantowo, Krukówko, Matyldzin, Mrocza, Orlinek, Ostrowo, Samsieczynek, Słupówko, Wiele, Wyrza.
 • Organem, który sprawuje nadzór pedagogiczny jest kurator oświaty, a organem prowadzącym szkołę jest Gmina Mrocza.
 • Szkoła Podstawowa w Mroczy działa na podstawie aktu założycielskiego z dn. 28 lutego 1983 r. wydanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/38/99 z dnia 12 marca 1999r.
 • Szkole organizacyjnie podporządkowane : Szkoła Filialna w Drążnie, Szkoła Filialna w Wielu.
 • Dzięki staraniom władz samorządowych i szkolnych, przystąpiono do budowy gimnazjum. Do czasu ukończenia budowy uczniowie szkoły Podstawowej  w Mroczy i Gimnazjum mieszczą się w jednym budynku i pracują w systemie dwuzmianowym.

12.05.1999

 • Spotkanie Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego z dziećmi i gronem pedagogicznym

Arcybiskup Henryk Muszyński witany przez dyrekcję

Arcybiskup dokonuje pamiątkowego wpisu w kronice szkolnej

2001/2002

 • W wyniku badania jakości pracy zarządzonego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Szkoła Podstawowa w Mroczy została sklasyfikowana na czwartym miejscu szkół województwa kujawsko - pomorskiego.
 • Celem badań było określenie poziomu osiągnięć wojewódzkich standardów jakości pracy szkoły w wybranych obszarach. Na ich podstawie wysoko została oceniona praca dyrektora, jak i nauczycieli.

2002/2003

 • Z końcem tego roku szkolnego nastąpiła ostateczna likwidacja punktów filialnych Szkoły Podstawowej w Mroczy.

1.09.2003

 • Wizyta dyrektora szkoły z dwojgiem uczniów w Pałacu Prezydenckim na uroczystości oficjalnego przekazania  pracowni komputerowej w ramach programu "Internet w szkołach - Projekt Prezydenta RP" .

Jolanta Szymanek-Deresz - Szef Kancelarii Prezydenta RP z Dyrektorem i naszymi uczniami

Dyrektor z uczniami w Pałacu Prezydenckim

6.10.2003

 

 • Oficjalne otwarcie nowej sali komputerowej przekazanej przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w ramach programu "Internet w szkołach - Projekt Prezydenta RP"
 • Uroczystość zaszczycili goście: Janusz Zemke (Wiceminister Obrony Narodowej), Romuald Kosieniak (Wojewoda kujawsko-pomorski), Jan Światłowski (Wicekurator kujawsko - pomorski), Piotr Hamerling (Starosta powiatu nakielskiego), przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnej oraz władze samorządowe, dyrektorzy szkół w gminie Mrocza, prezydium Rady Rodziców i nauczyciele.

Oficjalnego otwarcia- przecięcia wstęgi dokonuje Janusz Zemke - Wiceminister Obrony Narodowej

1.09.2004

 • Na mocy uchwały Rady Miejskiej do szkoły przeniesiono 4 oddziały przedszkolne dzieci 6 – letnich tzw. „O”

 

10.2005

 • Na przełomie września i października 2005r.  biblioteka została przeniesiona na parter do nowych pomieszczeń.
 • W sąsiedztwie biblioteki powstało Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w ogólnodostępne komputery z Internetem, sprzęt audiowizualny.

Kadra nauczycielska ucząca w roku szkolnym 2004/2005 z dyrektorem  Kazimierzem Wnukiem.

2007-2012

Dyrektor szkoły mgr Janusz Paliwoda

 • 1.09.2007 na emeryturę odszedł dyrektor mgr Kazimierz Wnuk. Nowym dyrektorem został mianowany mgr Janusz Paliwoda.

1 .09.2009 r.

 •  Nadanie szkole imienia Wojska Polskiego oraz przekazanie nowego sztandaru szkoły.